Danh mục sản phẩm
Dịch vụ

Lĩnh vực hoạt động

 

Sản xuất :

 

·        Tủ bảng điện hạ thế.

·        Thang, máng cáp cho hệ thống cáp điện.

 

Thi công lắp đặt và bảo trì :

 

·        Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện.

·        Lắp đặt và nghiệm thu hệ thống tủ bảng điện hạ thế.

·        Nghiên cứu các giải pháp về tiết kiệm năng lượng cho nhà máy.

 

Thương mại :

 

·        Cung cấp các thiết bị điện hạ thế.

·        Cung cấp các thiết bị tự động hóa.